Prof. UAM dr hab. Joanna Długosz-Jóźwiak

Adwokat, doktor habilitowana nauk prawnych, profesor Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Absolwentka Wydziału Prawa Europejskiego Uniwersytetu Viadrina we Frankfurcie nad Odrą (Niemcy), na którym uzyskała stopień doktora nauk prawnych oraz Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Od ukończenia studiów związana zawodowo z obiema macierzystymi uczelniami.

Specjalizuje się w prawie karnym, prawie karnym gospodarczym, prawie karnym medycznym, prawie wykroczeń oraz współpracy międzynarodowej w sprawach karnych.

Autorka ponad stu publikacji naukowych w języku polskim, angielskim, niemieckim i rosyjskim, głównie z zakresu nauk penalnych. Kierownik i wykonawca kilkunastu grantów naukowych krajowych i zagranicznych. Autorka ekspertyz i opinii prawnych zleconych przed organy władzy publicznej i podmioty prywatne w kraju i za granicą.

Od kilku lat łączy działalność naukową i dydaktyczną z praktyką adwokacką.

Biegle włada językiem niemieckim, angielskim i rosyjskim. Porozumiewa się w języku hiszpańskim.

Prywatnie entuzjastka sportów wodnych, w tym zwłaszcza żeglarstwa morskiego (posiada uprawnienia instruktora żeglarstwa) i organizowanych „na własną rękę” wypraw w nieoczywiste miejsce na świecie (najchętniej w Azji lub w Ameryce Łacińskiej).