Konrad Jaśkowiak

Kierownik działu sprzedaży i marketingu.

Wiedzę zdobywał na Akademii Humanistyczno – Ekonomicznej w Łodzi ze specjalnością administracja publiczna i Uniwersytecie Adama Mickiewicza w Poznaniu ze specjalnością stosunki międzynarodowe. Jest także absolwentem studiów podyplomowych w Wyższej Szkole Bankowej w Poznaniu na kierunku zarządzanie kadrami.

Praktykę menadżerską zawdzięcza pracy w firmach o zasięgu ogólnopolskim. Posiada długoletnie doświadczenie m.in. w branży reklamowej i wydawnictwie Wolters Kluwer sp. z o.o. W sprzedaży B2B aktywnie od 2004 roku.

W ramach działania 1.3 POWER, realizował takie projekty jak „Zagraniczne Zamówienia Publiczne w Twojej firmie”, „Zamówienia Publiczne w Twoje Firmie”, „Akademia Zamówień Publicznych”, „Otwórz się na Zamówienia Publiczne” i „Przepis na Rozwój Zamówienia Publiczne dostępne dla wszystkich”. Projekty szkoleniowo – doradcze były skierowane do sektora MMŚP. Posiada szeroką wiedzę w zakresie możliwości ekspansji polskich przedsiębiorców na rynki zewnętrzne. Swoją wiedzą dzieli się licznych spotkaniach i webinariach.

Prywatnie miłośnik historii z okresu Rzeczpospolitej Obojga Narodów i Polskiej Marynarki Wojennej w latach 1918-1945.