Konrad Jaśkowiak

Kierownik działu sprzedaży i marketingu. Wiedzę zdobywał na Akademii Humanistyczno – Ekonomicznej w Łodzi ze specjalnością administracja publiczna i  Uniwersytecie Adama Mickiewicza w Poznaniu ze specjalnością stosunki międzynarodowe. Jest także absolwentem studiów podyplomowych w Wyższej Szkole Bankowej w Poznaniu na kierunku zarządzanie kadrami.

Praktykę menadżerską zawdzięcza pracy w firmach o zasięgu ogólnopolskim. Posiada długoletnie doświadczenie m.in. w branży reklamowej i wydawnictwie Wolters Kluwer sp. z o.o.  W sprzedaży B2B aktywnie od 2004 roku.

Prywatnie miłośnik historii z okresu Rzeczpospolitej Obojga Narodów i Polskiej Marynarki Wojennej w latach 1918-1945. Interesuje się piłką nożną, filmem i książkami ( powieści nt. alternatywnych  działań militarnych). Pasję do gór i  narciarstwa skutecznie przeniósł na swoich 2 synów.