Zaufali nam

BG Instalbud
Coloseum Pro
Fold Siedlce
Instalex
BG KD Events
KKK
KLT
Meble Cadabra
Perceptus
Spartan

Studium przypadków

Jak (NIE) dzielić zamówień na usługi szkoleniowe w projekcie? – na podstawie decyzji Ministra Funduszy...

W Decyzji Ministra Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 19 kwietnia 2022 r. znak sprawy: DZF-XII.025.44.2021.DM.5, głównym celem było ustalenie, czy w opisywanym postępowaniu usługi związane    z przeprowadzaniem bloków...

Oświadczenie o podziale zadań między wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia

Nasz klient ubiegał się o udzielenie zamówienia publicznego wspólnie z innym wykonawcą (w ramach tzw. konsorcjum). Składając ofertę zapomniał jednak załączyć oświadczenia o podziale zadań pomiędzy członków konsorcjum. Zamawiający wezwał...

Baza wykonawców w stosunku do których mogą wystąpić podstawy do wykluczenia

Nasz klient zajął drugie miejsce w przetargu. Z uwagi na to, że zamówienie miało dużą wartość i klientowi zależało na jego uzyskaniu, zwrócił się do Kancelarii o zweryfikowanie czy Zamawiający...