Narzędzie do przygotowania i prowadzenia postępowań

Program jest prosty w obsłudze i intuicyjny, dzięki czemu użytkownik jest w stanie płynnie przebrnąć przez procedury Prawa zamówień publicznych (dalej Pzp) przy zachowaniu pełnej kontroli nad prowadzonym postępowaniem.

Program eliminuje błędy, które mogą pojawić się w toku przygotowywania postępowania (np. liczy niezbędne terminy, podpowiada, jak sformułować określone postanowienia, oblicza wysokość wadium, ustala wartość zamówienia).

Program reaguje na pojawiające się w dokumentacji błędy i zapewnia bezpieczeństwo w pracy z zamówieniami.

Asystent Postępowania

Narzędzie do prawidłowego przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Pozwala między innymi wygenerować SWZ i prowadzić komunikację z wykonawcą.

Zaufali nam

Maków
Rawicz
Gmina Dobra
Gmina Osięciny

Masz pytanie? Zapraszamy do kontaktu!

  Wielkopolska Grupa Prawnicza
  Maźwa, Sendrowski i Wspólnicy sp. k.

  ul. Grudzieniec 64, 60-601 Poznań

  + 48 (61) 850 12 33
  [email protected]

  Fax: + 48 (61) 850 11 44
  NIP: 778-143-26-65

  Studium przypadków

  Pomoc w ocenie dokumentów składanych przez wykonawców w postępowaniu

  Zamawiający zwrócił się do Kancelarii o analizę zasadności wniesionego odwołania na wybór wykonawcy. W odwołaniu podnoszono, że wybrany wykonawca zaoferował rażąco niską cenę, a złożone przez niego wyjaśnienia są ogólnikowe...

  Weryfikacja dokumentów zamówienia

  Do Kancelarii zgłosił się Zamawiający z prośbą o weryfikację przygotowanych dokumentów zamówienia. Z uwagi na fakt, że zamówienie dotyczyło projektu dofinansowanego ze środków europejskich, w przypadku wystąpienia nieprawidłowości w treści...

  Referencje