PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH
ŚRODKI UNIJNE

Zamówieniami publicznymi zajmujemy się od strony zamawiającego, wykonawcy oraz kontroli wydatkowania środków publicznych dla administracji centralnej (m.in. Ministerstwa)!

Dla zamawiających i jednostek publicznych
m.in. obsługa prawna, kontrola postępowań
SPRAWDŹ
Dla podmiotów biznesowych w tym wykonawców
m.in. zamówienia krajowe i zagraniczne
SPRAWDŹ
Dla beneficjentów środków unijnych
i innych środków pomocowych; m.in obrona przed korektą
SPRAWDŹ
Dla klientów indywidualnych
m.in. pozwy frankowe, upadłość konsumencka
SPRAWDŹ

Klienci

Ministerstwo funduszy i polityki regionalnej
Ministerstwo kultury i dziedzictwa narodowego
Maków
Gmina Sompolno
Gmina Milanów
Powiat Nowotymski
Maków
Malanów
Gmina Milanów
Nieszawa
Gmina Milanów
Powiat Nowotymski
Ostrzeszów
Rawicz
Rawicz
RCKIK
Turek

Kancelaria w liczbach

30

osobowy zespół

5 500 000

zł - wartość waloryzacji umów

28

wygranych spraw w KIO

46 000

godzin wsparcia doradczego dla biznesu

214

szkoleń z PZP

Studium przypadków

Jak (NIE) dzielić zamówień na usługi szkoleniowe w projekcie? – na podstawie decyzji Ministra Funduszy...

W Decyzji Ministra Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 19 kwietnia 2022 r. znak sprawy: DZF-XII.025.44.2021.DM.5, głównym celem było ustalenie, czy w opisywanym postępowaniu usługi związane    z przeprowadzaniem bloków...

Pozew przeciwko bankowi

Pan Jan zaciągnął w 2008 r. kredyt w wysokości 300 000 zł (ok. 120 000 CHF) na okres 30 lat i zapłacił ubezpieczenie niskiego wkładu własnego w łącznej kwocie 6...

Pomoc w ocenie dokumentów składanych przez wykonawców w postępowaniu

Zamawiający zwrócił się do Kancelarii o analizę zasadności wniesionego odwołania na wybór wykonawcy. W odwołaniu podnoszono, że wybrany wykonawca zaoferował rażąco niską cenę, a złożone przez niego wyjaśnienia są ogólnikowe...

Referencje

W naszej grupie

Image 01 Image 02 Image 03 Image 03