Zarządzanie wierzytelnościami - Wielkopolska Grupa Prawnicza

Zarządzanie wierzytelnościami

Zarządzanie wierzytelnościami

Wielkopolska Grupa Prawnicza jest wiodącą kancelarią prawną na rynku wielkopolskim, zajmującą się zarządzaniem należnościami. Obsługujemy podmioty na terenie całego kraju. Zajmujemy się wierzytelnościami różnego rodzaju i o różnej wielkości. Dbamy o interesy naszych Klientów w zakresie egzekucji długów, zabezpieczania ich wierzytelności oraz przywracania płynności finansowej.
Rynek usług odzyskiwania wierzytelności podzielony został pomiędzy kancelarie prawne zajmujące się prowadzeniem postępowań sądowych i egzekucyjnych oraz firmy windykacyjne zajmujące się negocjacjami z dłużnikami, ustalaniem majątku dłużników, prowadzeniem tzw. windykacji miękkiej.

Wielkopolska Grupa Prawnicza łączy wszystkie te obszary. Tworzymy wykwalifikowany zespół prawników oraz pracowników. Działamy aktywnie w postępowaniu sądowym, reprezentujemy naszych Klientów przed sądem, komornikiem i innymi organami.

Ponadto doradzamy Klientom, jak możliwie skutecznie zabezpieczyć swoje należności, unikając powstania zadłużenia i zatoru finansowego. Doświadczenie naszych pracowników oparte na stosowaniu narzędzi, bazujących na elementach prawa, psychologii i socjologii oraz mediacji, jako alternatywnej metodzie rozwiązywania sporów, pozwoliło na wypracowanie przez nasz zespół szybkich i sprawnych metod windykacji. Stale poszerzamy zakres usług, szkolimy pracowników, znajdujemy nowe, efektywne metody odzyskiwania należności.

Nie ograniczamy się wyłącznie do wykonywania typowych czynności, takich jak wezwanie do zapłaty, sporządzenie pozwu, skierowanie wniosku o egzekucję. Dzięki profesjonalnym negocjacjom prowadzonym z dłużnikami we wczesnej fazie procesu windykacyjnego nasze działania stają się dużo bardziej skuteczne.

Specjalizacją Wielkopolskiej Grupy Prawniczej jest odzyskiwanie należności dla podmiotów, które z racji profilu swojej działalności kooperują z dużą liczbą kontrahentów, podwykonawców czy też odbiorców. Zdajemy sobie sprawę, że dla wielu instytucji rosnąca liczba dłużników, którzy nie regulują swoich należności lub nie regulują ich w wyznaczonym terminie, może być przyczyną utraty płynności finansowej. Podejmując się współpracy z określonym Klientem, prawnicy Kancelarii dbają o prawidłowy przebieg procesu windykacyjnego.

Dzieląc się swoją wiedzą oraz doświadczeniem prawnicy Wielkopolskiej Grupy Prawniczej prowadzą bloga poświęconego tematyce zarządzania wierzytelnościami, restrukturyzacji, prawa upadłościowego i windykacji www.financelaw.pl. Kancelaria prowadzi również szkolenia dla pracowników naszych Klientów oraz Klientów zewnętrznych z zakresu zarządzania wierzytelnościami (w tym zarządzania wierzytelnościami przez uczelnie wyższe).

Proponowany zakres usług:

? analiza prawna szans spłaty wierzytelności, w tym analiza sytuacji finansowej kontrahenta lub dłużnika;
? odzyskiwanie należności w drodze windykacji polubownej m.in. mediacje, negocjacje, etc.;
? kierowanie i prowadzenie sprawy na drodze postępowania sądowego,
egzekucyjnego, w tym z wykorzystaniem procedury Europejskiego Nakazu Zapłaty;
? aktywne wspieranie egzekucji w kraju raz poza granicami;
? inspekcje terenowe w siedzibie kontrahenta lub dłużnika;
? przygotowywanie raportów z prowadzonych działań windykacyjnych;
? przeprowadzenie postępowania zabezpieczającego w celu wymuszenia
realizacji wierzytelności;
? ustanawianie zarządu przymusowego nad przedsiębiorstwem dłużnika;
? dochodzenie odsetek ustawowych za opóźnienie w transakcjach handlowych ? 9,5% w skali roku, dochodzenie zryczałtowanej kwoty odzyskiwania należności ? 40 euro oraz kwoty kosztów przekraczających 40 euro, dochodzenie odsetek umownych;
? obsługa prawna i reprezentacja w postępowaniach restrukturyzacyjnych
i upadłościowych dla przedsiębiorców oraz konsumentów.