28.10.2019

Obsługa prawna w zakresie partnerstwa publiczno-prywatnego

Partnerstwo publiczno-prywatne (PPP) coraz częściej staje się jednym z modeli realizacji przedsięwzięć o charakterze publicznym w ramach projektów infrastrukturalnych. Celem projektów w formule PPP jest osiągnięcie obopólnych korzyści w wymiarze społecznym, gospodarczym, jak i komercyjnym realizowanego przedsięwzięcia.

Kancelaria specjalizuje się w doradztwie na rzecz partnerów publicznych, jak również podmiotów prywatnych na każdym etapie postępowania zmierzającego do zawarcia umowy o partnerstwo publiczno-prywatne.

Proponowany zakres usług:

  • wsparcie partnerów w przygotowywaniu dokumentacji i w negocjowaniu zasad współpracy pomiędzy wszystkimi zaangażowanymi stronami
  • udział w spotkaniach i negocjacjach
  • dokonanie analizy prawnej inwestycji w ramach PPP
  • nadzór nad prawidłowością realizacji przedsięwzięcia w formule PPP
  • przygotowanie niezbędnej dokumentacji oraz doradztwo przy wyborze partnera prywatnego dla Klientów publicznych
  • pomoc w sporządzeniu oferty oraz powołaniu spółki celowej na potrzeby realizacji przedsięwzięcia PPP dla partnerów prywatnych

Autor artykułu:

WGP

Szukasz porady prawnej?

Zapraszamy do kontaktu!
Kredyty frankowe - Waloryzacja - Prawo zamówień publicznych - Zamówienia międzynarodowe - Projekty unijne