18.04.2023

Czy można dokonać zmiany umowy dofinansowanej ze środków unijnych?

W obiegowej opinii wielu beneficjentów, niezależnie czy realizują pierwszy projekt unijny czy kolejny, tkwi przekonanie, że umowy dofinansowanej ze środków unijnych nie można w żadnym przypadku zmienić.

Czy słusznie?

Oczywiście nie. Jakkolwiek Wytyczne stanowią, iż nie jest możliwe dokonywanie istotnych zmian postanowień zawartej umowy, już linijkę niżej czytamy, chyba że: (?) oraz opisy pięciu sytuacji, w których zmiany można dokonać.

W telegraficznym skrócie zmiany można dokonać, jeśli:

  • Przewidziano je w zapytaniu/treści wzoru umowy w jednoznaczny sposób,
  • Dotyczą realizacji dodatkowych zakresów umowy, jeśli stały się niezbędne,
  • Wystąpiły nieprzewidziane okoliczności, a zmiana nie przekracza 50% wartości pierwotnej umowy,
  • Zastąpienia dotychczasowego wykonawcy,
  • Zmiana ma charakter bagatelny z punktu widzenia jej wartości ? 10% przy dostawach i usługach albo 15% przy robotach budowlanych.

WAŻNE!

Każda zmiana umowy dofinansowanej powinna być dokonywana w sposób ostrożny i z uwzględnieniem możliwości nałożenia na beneficjenta korekty finansowej za bezpodstawną zmianę umowy.

PRAKTYCZNA WSKAZÓWKA?

Każdorazowo przygotowując aneks do umowy z wykonawcą, dobrą praktyką będzie zawarcie w jego treści preambuły albo załącznika wyjaśniającego podstawę zmiany wraz z jej uzasadnieniem prawnym i faktycznym.

PRAKTYCZNA WSKAZÓWKA?

Jeśli masz wątpliwości czy możesz aneksować umowę w danej sytuacji oraz w oparciu o daną podstawę prawną, zwróć się do IP/IZ o dokonanie weryfikacji ex ante Twojej zmiany.

Autor: Karolina Kulińska

Autor artykułu:

Karolina Kulińska

Szukasz porady prawnej?

Zapraszamy do kontaktu!
Kredyty frankowe - Waloryzacja - Prawo zamówień publicznych - Zamówienia międzynarodowe - Projekty unijne