Projekty bez korekty

Blog ekspercki dla beneficjentów środków unijnych na każdym poziomie wtajemniczenia.
Bieżące zmiany, praktyczne porady, porównania regulacji Wytycznych z PZP i nie tylko!

ZAPRASZAMY RÓWNIEŻ NA NASZE KANAŁY: „PROJEKTY BEZ KOREKTY”:

350 do 376

Karolina Kulińska

Radca prawny. Lider zespołu ds. unijnych.

Absolwentka prawa europejskiego na Uniwersytecie im. A. Mickiewicza w Poznaniu oraz prawa na SWPS Uniwersytecie Humanistyczno-Społecznym, Wydział Zamiejscowy w Poznaniu. Interesuje się tematyką europejską, w szczególności środkami unijnymi w zamówieniach publicznych oraz kwalifikowalnością wydatków w ramach projektów współfinansowanych z UE.

6.06.2023

Niestandardowe formy wyboru wykonawcy-aukcja, negocjacje i o czym jeszcze nie wspomniały Wytyczne?

Każdy kto jest beneficjentem środków pochodzących z funduszy Unii Europejskiej ten doskonale wie jak istotnym dokumentem są wytyczne kwalifikowalności wydatków. Ze świadomością jak istotny jest to dokument często w parze...
23.05.2023

Klauzula waloryzacyjna w praktyce – wytyczne dla Zamawiających

Umowa w sprawie zamówienia publicznego musi zawierać klauzulę waloryzacyjną, jeżeli: przedmiotem umowy są roboty budowlane, dostawy lub usługi umowa zostaje zawarta na okres dłuższy niż 6 miesięcy Prawidłowo skonstruowana klauzula...
18.04.2023

Czy można dokonać zmiany umowy dofinansowanej ze środków unijnych?

W obiegowej opinii wielu beneficjentów, niezależnie czy realizują pierwszy projekt unijny czy kolejny, tkwi przekonanie, że umowy dofinansowanej ze środków unijnych nie można w żadnym przypadku zmienić. Czy słusznie? Oczywiście...
21.10.2021

Po konferencji…

Za nami dwudniowe spotkanie z ekspertami w dziedzinie realizacji projektów unijnych. Podczas konferencji „Realizacja projektów unijnych ze szczególnym uwzględnieniem perspektywy finansowej 2021-2027 – wyzwania, nowe instrumenty, praktyczne aspekty realizacji”, która...
14.03.2018

Konferencja „Unikanie błędów podczas realizacji projektów unijnych oraz sprawne prowadzenie postępowań w kontekście elektronizacji.” 19.04.2018r.

Szanowni Państwo, Tegoroczna konferencja w tematyce zamówień publicznych i wydatkowania środków unijnych jest już drugą, którą organizujemy wychodząc naprzeciw oczekiwaniom naszych Klientów. Edycja ubiegłoroczna cieszyła się na tyle dużym zainteresowaniem,...
15.09.2017

Konferencja – Skuteczne sposoby na unikanie błędów podczas realizacji projektów unijnych. Nowa Perspektywa Finansowa 2014...

Szanowni Państwo, Jest nam niezmiernie miło, zaprosić Państwa na tegoroczną Konferencję dotyczącą tematyki zamówień publicznych i wydatkowania środków unijnych. Już 26 października 2017 br. w Poznaniu,  podzielmy się z Państwem...
Procedury wydatkowania środków unijnych w perspektywie finansowej na lata 2014-2020 - Komentarz praktyczny
23.05.2017

Procedury wydatkowania środków unijnych w perspektywie finansowej na lata 2014-2020 – Komentarz praktyczny

Wykorzystując swoje wieloletnie doświadczenie w zakresie wydatkowania środków z UE, stosowania przepisów wspólnotowych, jak również w zakresie prawa zamówień publicznych, radca prawny, wspólnik zarządzający w Wielkopolskiej Grupie Prawniczej – Paweł...