30.11.2021

BEZPŁATNE szkolenie dla zamawiających, wykonawców i beneficjentów środków unijnych – 14 grudnia 2021

Serdecznie zapraszamy wszystkie osoby biorące udział w postępowaniach o udzielenie zamówienia: zamawiających, wykonawców i beneficjentów środków unijnych na szkolenie online pt. „Jak prawidłowo przeprowadzić postępowanie o udzielenie zamówienia oraz wybrać rzetelnego i wiarygodnego wykonawcę?”, które odbędzie się 14 grudnia br. w godz. 9.00-14.30

Kontrole zamówień publicznych oraz projektów unijnych to chleb powszedni zamawiających i beneficjentów. Ocena i weryfikacja sposobu udzielania zamówień publicznych (szczególnie tych finansowanych ze środków zewnętrznych, w tym środków unijnych) może być natomiast dokonana przez szereg instytucji, takich jak:

 • instytucje zarządzające / instytucje pośredniczące,
 • administracja skarbowa,
 • Urząd Zamówień Publicznych,
 • organy ścigania, takie jak: Centralne Biuro Antykorupcyjne, czy Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego,
 • Europejski Urząd ds. Zwalczania Nadużyć Finansowych (OLAF).

W najbliższym czasie tych kontroli będzie jeszcze więcej. Po pierwsze kończy się perspektywa finansowa 20214 – 2020, co oznacza większą liczbę kontroli projektów realizowanych i już zakończonych (zarówno w zakresie zasady konkurencyjności, jak i prawa zamówień publicznych). Po drugie od stycznia 2021 roku obowiązuje nowa ustawa prawo zamówień publicznych. Mimo że wszyscy przyzwyczailiśmy się już do nowego prawa zamówień publicznych, to jednak wielu zamawiających (ale także wykonawców) nie ukrywa, że ma problem ze stosowaniem tych przepisów. Sporo kwestii wymaga wyjaśnienia, ukształtowania się linii orzeczniczej Krajowej Izby Odwoławczej, czy spójnych komentarzy. Większą jednak trudnością są „pułapki” związane z przygotowywaniem i prowadzeniem postępowań w oparciu o nowe przepisy, czy po prostu ich nieznajomość.

W trakcie całodniowego szkolenia online nasi prelegenci (prawnicy Wielkopolskiej Grupy Prawniczej) zwrócą uwagę na najważniejsze problemy związane z prowadzeniem postępowań (w ramach prawa zamówień publicznych, ale także zasady konkurencyjności) oraz postarają się udzielić odpowiedzi na poniższe zagadnienia:

 • jak zatem unikać błędów w toku postępowania?
 • w jaki sposób dokonać wyboru wykonawcy, tak aby nie narazić się na konsekwencje?
 • jak wybrać wykonawcę rzetelnego, wiarygodnego, takiego który daje rękojmię należytego wykonania umowy?
 • jak stosować fakultatywne przesłanki wykluczenia z postępowania?
 • jakie pułapki czekają na beneficjentów w toku postępowania w ramach zasady konkurencyjności?

W trakcie spotkania zaprezentujemy Państwu także program Asystent Postępowania.

Szczegółowy program spotkania oraz możliwość rejestracji znajdą Państwo na stronie:

https://szkolenie.postepowania.pl/

Serdecznie zapraszamy!

Szukasz porady prawnej?

Zapraszamy do kontaktu!
Kredyty frankowe - Waloryzacja - Prawo zamówień publicznych - Zamówienia międzynarodowe - Projekty unijne

  Sprawdź też artykuły...

  11.06.2024

  Zysk w procedurze wyjaśniania rażąco niskiej ceny

  Celem wyjaśnień dotyczących ceny wskazanej w ofercie składanych w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 224 ust. 1 Ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień...
  4.06.2024

  Pomoc frankowiczom

  – formy wsparcia oferowane przez Kancelarię Wielkopolska Grupa Prawnicza Możesz unieważnić kredyt frankowy, jeżeli go nadal spłacasz. Jeśli już go spłaciłeś, przysługuje Ci zwrot rat. Pomoc frankowiczom – unieważnienie umowy...