3.09.2020

Kara dla Deutsche Banku za wysokie opłaty od wydawanych zaświadczeń o spłacie kredytu

Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK) zakwestionował postanowienia, dotyczące naliczania opłat przez Deutsche Bank za wydawanie zaświadczeń, dotyczących historii spłat kredytu, w tym we frankach szwajcarskich.

Opłata wzrastała wraz z kolejnym rokiem, objętym wnioskiem konsumenta. Najbardziej doniosłe znaczenie ma to w przypadku wieloletnich kredytów hipotecznych, bowiem za takie zaświadczenie konsumenci musieli zapłacić nawet 2.000 zł.

Zaświadczenia, dotyczące historii spłaty kredytu są niezbędne przede wszystkim konsumentom, którzy decydują się na dochodzenie przed sądem roszczeń w zakresie unieważnienia umowy kredytu czy zwrotu nadpłaconych rat kapitałowych i odsetkowych m.in. w sprawach kredytów frankowych.

Zdaniem Prezesa UOKiK wysokość opłat za wydawanie zaświadczeń godzi w interesy ekonomiczne konsumentów i z pewnością wielu zniechęca do dochodzenia swoich praw przed sądem. Takim postępowaniem bank wykorzystuje swoją silniejszą pozycję wobec konsumentów.

W ocenie Prezesa UOKiK postanowienia, dotyczące opłat za wydawanie zaświadczeń stanowią niedozwolone postanowienia umowne, co stanowiło podstawę do nałożenia kary na bank w wysokości prawie 5 mln zł.

Decyzja nie jest prawomocna, jeśli jednak odwołanie nie zostanie uznane za zasadne stanowisko w niej wyrażone będzie wiążące dla sądów powszechnych, co z pewnością dodatkowo ułatwi frankowiczom dochodzenie roszczeń.

 

Autor artykułu:

WGP

Szukasz porady prawnej?

Zapraszamy do kontaktu!
Kredyty frankowe - Waloryzacja - Prawo zamówień publicznych - Zamówienia międzynarodowe - Projekty unijne