17.03.2021

Kolejny „frankowy” sukces

Szanowni Państwo!

Z przyjemnością informujemy o kolejnym sukcesie naszej kancelarii w sprawach „frankowych”. Sąd Okręgowy w Koszalinie podzielił naszą argumentację i wydał postanowienie, w którym wstrzymał naszym klientom obowiązek spłaty kolejnych rat kredytu do czasu zakończenia procesu sądowego. Mamy też nadzieję, że cały proces zakończy się pozytywnym orzeczeniem dla naszych klientów, co pozwoli uwolnić się im od nieuczciwej umowy raz na zawsze.

Skan postanowienia Sądu Okręgowego w Koszalinie z dn. 10 marca 2021 roku poniżej.

Szukasz porady prawnej?

Zapraszamy do kontaktu!
Kredyty frankowe - Waloryzacja - Prawo zamówień publicznych - Zamówienia międzynarodowe - Projekty unijne

  Sprawdź też artykuły...

  12.07.2024

  Zasady wyboru wykonawców w perspektywie finansowej 2021- 2027 na podstawie Wytycznych dotyczących kwalifikowalności wydatków na...

  Opracowanie stanowi kontynuację artykułu Zasady wyboru wykonawców w perspektywie finansowej 2021 – 2027 na podstawie Wytycznych dotyczących kwalifikowalności wydatków na lata 2021 – 2027 – część I. Wytyczne doprecyzowały kwestię...
  9.07.2024

  Zasady wyboru wykonawców w perspektywie finansowej 2021 – 2027 na podstawie Wytycznych dotyczących kwalifikowalności wydatków...

  Z dniem 25 listopada 2022 roku weszły w życie wydane na podstawie art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 28 kwietnia 2022 r. o zasadach realizacji zadań finansowanych...