9.01.2017

Mediacja, czy może proces przed sądem?

Czy przy zadłużeniu zawsze kierować sprawę do Sądu?

Im bardziej firma się rozwija, tym bardziej podmiot zarządzający przedsiębiorstwem powinien zadbać o bezpieczeństwo swoich działań i zabezpieczyć interesy finansowe firmy. Rozwój działalności przynosi nie tylko satysfakcję oraz realne korzyści finansowe. Wiąże się też z wyższym ryzykiem.

Zdarza się, że czasem wokół naszego przedsiębiorstwa zaczyna tworzyć się problem finansowy z dochodzeniem należności od kontrahenta, który niepotrzebnie angażuje potencjał przedsięwzięcia i cała energia zostaje skierowana nie tam gdzie powinna. Jakie działania w takiej sytuacji powinno się podjąć by chronić firmę i załatwić daną sprawę? Jedno jest pewne, nikt nie jest w stanie wyeliminować sporów i konfliktów. Są one naturalną konsekwencją rozwoju i to od nas zależy, czy będziemy je rozwiązywać polubownie czy na sali sądowej. Przed podjęciem decyzji warto poznać wady i zalety mediacji i procesu przed Sądem oraz uświadomić sobie jakie koszty się z tym wiążą. Ważne jest, aby od początku ustalić czego oczekujemy. Jakie rozwiązanie będzie dla nas satysfakcjonujące. Statystycznie, wśród przedsiębiorców pozostających w sporze z kontrahentem ważne jest np. czas trwania i poziom złożoności procedury, koszty finansowe postępowania, koszty emocjonalne, ilość zaangażowanych osób, czy prawdopodobieństwo sukcesu.

Czas

Przedsiębiorca na początku powinien określić, czy chce sprawę rozwiązać w ciągu 3-6 miesięcy, czy toczyć spór bez zakreślenia granicznej daty. Jeśli firma nie może sobie pozwolić na niepewność co do czasu, w którym sprawa zostanie rozwiązana, warto spróbować mediacji. Mediator powinien w terminie 3 miesięcy skłonić strony do wypracowania satysfakcjonującego je rozwiązania. W skomplikowanych sprawach termin ten może zostać na wniosek stron wydłużony. Częściej jednak zdarza się, iż strony dochodzą do odpowiedniego dla nich rozwiązania już na pierwszym posiedzeniu mediacyjnym. Jest to znacząca oszczędność czasu. Dodatkowo często udaje się wypracować ugodę przed zakreśleniem przez Sąd terminu pierwszej rozprawy ? dzięki czemu zwracana jest stronie powodowej całość uiszczonych kosztów sądowych. Dlatego w perspektywie szansy zaoszczędzenia czasu ? mediacja gospodarcza jest korzystniejszym rozwiązaniem.

Koszty

Aby rzetelnie wycenić koszty postępowania sądowego bądź mediacji, należy podejść do sprawy indywidualnie. Trudno więc oszacować z góry koszty, nie znając nawet przedmiotu sporu. Mediacja skierowana przez sąd wypada taniej, ponieważ strony nie muszą ponosić kosztów zastępstwa procesowego czy kosztów ekspertyz biegłego. Same starają się wypracować satysfakcjonujący konsensus. Wynagrodzenie mediatora wynosi 1% wartości przedmiotu sporu. Ma swoją jasno określoną granicę. Natomiast w postępowaniu sądowym już sama opłata sądowa przy złożeniu pozwu wynosi 5% wartości przedmiotu sporu.

Natomiast koszty emocjonalne, towarzyszące sporowi w mediacji i procesie, w przypadku skorzystania z usług fachowego pełnomocnika można w całości wyeliminować. Dlatego warto rozważyć udzielenie pełnomocnictwa fachowemu pełnomocnikowi, by zniwelować niepotrzebny stres, zdenerwowanie, czy lęk. Po co więc potęgować te emocje związane z powstałym konfliktem? Można umocować pełnomocnika by w naszym imieniu wypracował najlepsze możliwe rozwiązanie.

Poziom satysfakcji

Im wcześniej zdefiniujesz czym jest dla Ciebie ?poziom satysfakcji z rozstrzygnięcia?, tym łatwiej będzie wypracować rozwiązanie z którego będziesz zadowolony! W mediacji gospodarczej łatwo można spełnić te kryteria. Co jest korzyścią przemawiającą za udziałem w postępowaniu mediacyjnym? Mediacja nie zakończy się ugodą do momentu, gdy obie negocjujące strony nie będą usatysfakcjonowane w 100%.

Zatem, zawsze lepiej jest zmierzać do alternatywnych metod rozwiązywania sporów.

Należy zawsze pamiętać, iż jeżeli w Twojej firmie powstał spór, który niepotrzebnie odciąga Ciebie i Twoich pracowników od wykonywanych obowiązków, a nie chcesz zupełnie stracić dotychczasowych relacji biznesowych z kontrahentem- zawsze warto powierzyć swoją sprawę profesjonalnemu pełnomocnikowi.

Autor artykułu:

WGP

Szukasz porady prawnej?

Zapraszamy do kontaktu!
Kredyty frankowe - Waloryzacja - Prawo zamówień publicznych - Zamówienia międzynarodowe - Projekty unijne