29.06.2017

Narzędzie informatyczne do prowadzenia postępowań w ramach zasady konkurencyjności

Mamy przyjemność poinformować, że rozpoczynamy sprzedaż w ramach programu E-Publiczny Doradca modułu służącego do prowadzenia postępowań o udzielenie zamówienia w ramach tzw. zasady konkurencyjności. Opracowane przez nas narzędzie z pewnością usprawni proces wydatkowania środków unijnych w ramach nowej perspektywy finansowej 2014 – 2020.

Nie ulega wątpliwości, że okres programowania 2014 – 2020 różni się od poprzednich perspektyw. Przede wszystkim należy zwrócić uwagę na fakt, że zarówno Instytucje Zarządzające oraz Instytucje Pośredniczące, jak również beneficjenci mają dużo większe doświadczenie i szereg obserwacji na temat zalet i wad poprzedniego okresu programowania, co powinno procentować lepszą jakością realizowanych projektów, ale także mniejszą ilością zagadnień spornych, budzących wątpliwości, w szczególności w zakresie procedur wydatkowania środków unijnych. Takie są oczekiwania. Rzeczywistość niestety dostarcza nam nowych problemów, kwestii dyskusyjnych i wątpliwości w zakresie prawidłowej realizacji projektów.

Z pewnością w nowym okresie programowania wprowadzono wiele ważnych i oczekiwanych zmian. W szczególności należy zwrócić uwagę na okoliczność, iż Ministerstwo Rozwoju wprowadziło dokument „Wytyczne w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014 – 2020”, który określa wspólne dla wszystkich beneficjentów, niezależnie od programu operacyjnego oraz Funduszu, z którego beneficjent pozyskuje środki, podstawowe zasady kwalifikowalności wydatków, jak również ramowe procedury wydatkowania środków.

To niezwykle istotna zmiana, w szczególności jeżeli chodzi o procedury wydatkowania środków. W poprzednim okresie 2007 – 2013 de facto każdy program operacyjny wprowadzał swoje, odmienne uregulowania w zakresie udzielania zamówień. Mieliśmy tzw. „zasadę konkurencyjności” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, ale mieliśmy jednocześnie inne procedury, które miały zapewniać realizację zasady uczciwej konkurencji i równego traktowania wykonawców. Do tego wskazać należy, że przecież unormowania w zakresie wydatkowania środków unijnych, zwłaszcza dla beneficjentów niebędących jednostkami publicznymi, właściwie przez cały okres programowania 2007 – 2013 były doprecyzowywane i zmieniane. Nietrudno sobie wyobrazić, jak w tym gąszczu, często ze sobą sprzecznych opinii, informacji i komunikatów, znajdowali się beneficjenci. A pamiętajmy, że naruszenie procedur wydatkowania środków, niedostosowanie się do aktualnych wytycznych czy interpretacji nierzadko skutkowało wymierzeniem korekty finansowej lub niekwalifikowalnością wydatków.

Wykorzystując wieloletnie doświadczenie w zakresie wydatkowania środków unijnych, stosowania przepisów wspólnotowych, jak również w zakresie prawa zamówień publicznych, nasz zespół opracował narzędzie, dzięki któremu Beneficjenci będą mogli w sposób przejrzysty i prosty przeprowadzić postępowanie – przygotować niezbędne dokumenty, w tym zapytanie ofertowe, zawiadomienie o wynikach postępowaniach, czy protokół z postępowania. Wszystkie dokumenty wypełniają się automatycznie. Ponadto, program podpowiada, jak prawidłowo przygotować poszczególne elementy zapytania ofertowego, takie jak: warunki udziału w postępowaniu, ewentualne wymagania w zakresie odrzucenia ofert, czy wnoszenia wadium.

Praca z E-Publicznym Doradcą to przede wszystkim oszczędność czasu, a także zminimalizowanie ryzyka popełnienia przez Beneficjenta środków unijnych błędów w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

Zachęcamy do przetestowania E-Publicznego Doradcy.

Oferta znajduje się pod tym linkiem: E-Publiczny Doradca – moduł zasada konkurencyjnosci

Szukasz porady prawnej?

Zapraszamy do kontaktu!
Kredyty frankowe - Waloryzacja - Prawo zamówień publicznych - Zamówienia międzynarodowe - Projekty unijne

  Sprawdź też artykuły...

  10.05.2024

  Dni Otwarte Funduszy Europejskich!

  Za nami „Dni Otwarte Funduszy Europejskich”! Mieliśmy okazję porozmawiać z beneficjentami o nowym projekcie „Przedsiębiorcy kompetentni w GOZ”! GOZ to koncepcja gospodarcza, w której produkty, materiały oraz surowce powinny pozostawać...
  9.05.2024

  Zaproszenie na webinarium Wielkopolskiego Funduszu Rozwoju

  W imieniu Wielkopolskiej Grupy Prawniczej serdecznie zapraszamy do zapisów i działu w udziału w webinarium organizowanym przez naszego wieloletniego partnera – Wielkopolski Fundusz Rozwoju. Już w najbliższy wtorek 14 maja...