„Odfrankowienie” umowy – na czym polega i jakie są jego korzyści

Ma miejsce, jeśli po usunięciu z umowy tzw. klauzul abuzywnych umowa może nadal obowiązywać. Wówczas można dochodzić od banku zwrotu nadpłaconych rat kapitałowych i rat odsetkowych, powstałych w wyniku indeksacji kwoty kredytu do waluty obcej.

Na skutek „odfrankowienia” umowa staje się umową w złotych polskich, z wyłączeniem powiązania z walutą obcą przy oprocentowaniu kredytu stawką LIBOR.

Wyliczenie przykładowych korzyści przy „odfrankowieniu” umowy

Kredytobiorca  w 2008r. zaciągnął kredyt na kwotę 250.000 zł (115.000 CHF) na okres 30 lat. Po 10 latach spłaty saldo kredytu wynosi 308.000 zł (79.000 CHF).

W przypadku „odfrankowienia” umowy do spłaty pozostanie kwota 166.000 zł, a wysokość nadpłat wyniesie 67.000 zł.

Zatem w przypadku unieważnienia klauzul abuzywnych  kredytobiorca zaoszczędzi aż 142.000 zł, bank będzie musiał zwrócić kredytobiorcy 67.000 zł nadpłaconych rat, zaś kredyt stanie się zwykłym kredytem złotówkowym.

Stacjonarna konferencja dla firm. 14 XI 2023r, Poznań.

"Możliwość pozyskiwania zamówień w ramach organizacji międzynarodowych oraz w związku z bieżącą pomocą Ukrainie"

14 listopada w Poznaniu, udział dla firm bezpłatny!

SPRAWDŹ