28.11.2019

„Odfrankowienie” umowy – na czym polega i jakie są jego korzyści

Ma miejsce, jeśli po usunięciu z umowy tzw. klauzul abuzywnych umowa może nadal obowiązywać. Wówczas można dochodzić od banku zwrotu nadpłaconych rat kapitałowych i rat odsetkowych, powstałych w wyniku indeksacji kwoty kredytu do waluty obcej.

Na skutek „odfrankowienia” umowa staje się umową w złotych polskich, z wyłączeniem powiązania z walutą obcą przy oprocentowaniu kredytu stawką LIBOR.

Wyliczenie przykładowych korzyści przy „odfrankowieniu” umowy

Kredytobiorca  w 2008r. zaciągnął kredyt na kwotę 250.000 zł (115.000 CHF) na okres 30 lat. Po 10 latach spłaty saldo kredytu wynosi 308.000 zł (79.000 CHF).

W przypadku „odfrankowienia” umowy do spłaty pozostanie kwota 166.000 zł, a wysokość nadpłat wyniesie 67.000 zł.

Zatem w przypadku unieważnienia klauzul abuzywnych  kredytobiorca zaoszczędzi aż 142.000 zł, bank będzie musiał zwrócić kredytobiorcy 67.000 zł nadpłaconych rat, zaś kredyt stanie się zwykłym kredytem złotówkowym.

Autor artykułu:

WGP

Szukasz porady prawnej?

Zapraszamy do kontaktu!
Kredyty frankowe - Waloryzacja - Prawo zamówień publicznych - Zamówienia międzynarodowe - Projekty unijne