20.12.2019

Rozliczenia po unieważnieniu umowy kredytu „frankowego” – teoria salda

Drugim sposobem rozliczenia wzajemnych świadczeń stron po unieważnieniu umowy jest tzw. teoria salda.

Ten sposób rozliczenia umowy jest zdecydowanie korzystniejszy dla banków. Zwłaszcza, gdy kredytobiorca wytacza powództwo jeszcze przed dokonaniem spłaty kredytu w całości.

Zgodnie z teorią salda rozliczenie świadczeń wzajemnych stron po unieważnieniu umowy polega na odjęciu od należnych kredytobiorcy świadczeń tych, które pozostały do spłaty na rzecz banku.

Zatem w toku postępowania bank od razu wylicza saldo kredytu. W efekcie, gdy należności pozostałe do spłaty wobec banku są wyższe aniżeli wartość roszczeń kredytobiorcy bank może oddalić powództwo.

Co istotne, rozliczenie kredytu z zastosowaniem torii salda powinno mieć zastosowanie tylko wtedy, gdy bank złoży oświadczenie o potrąceniu przysługujących mu względem kredytobiorcy należności. Jeśli tego nie zrobi, kredytobiorca powinien uzyskać żądane roszczenie.

Skutki rozliczenia umowy z zastosowaniem teorii salda są zdecydowanie mniej dotkliwe dla kredytobiorcy, który spłacił już kredyt.

Autor artykułu:

WGP

Szukasz porady prawnej?

Zapraszamy do kontaktu!
Kredyty frankowe - Waloryzacja - Prawo zamówień publicznych - Zamówienia międzynarodowe - Projekty unijne