Udział hipotek walutowych w portfelu kredytów

Największy udział hipotek walutowych w portfelu kredytów, bo aż 22,6% (9,8 mld zł) ma Getin. Kolejnymi bankami, które mają równie duży udział mają odpowiednio Millennium Bank na poziomie 21,9% (15 mld zł) oraz mBank na poziomie 16,3% (16,9 mld zł). W przypadku tych banków prawie całość stanowią hipoteki indeksowane. Jak wiadomo są one najbardziej podatne na roszczenia klientów w zakresie niedozwolonych postanowień umownych.

Hipoteki Santandera opiewają na około 19 mld zł, co stanowi 6,9% udziału w portfelu kredytów. Z kolei PKO BP ma walutowe hipoteki warte 25,9 mld zł, co stanowi 25,9% udziału w portfelu kredytów.

Zdecydowanie mniejszy udział w portfelu kredytów walutowych mają Bank Ochrony Środowiska- 1,5 mld zł, co stanowi 12,3%, BNP Paribas-5 mld zł, co stanowi 6,6% Pekao- 3,1 mld zł, co stanowi 2,3% oraz bank ING- 0,9 mld zł, co stanowi 0,8%.

Stacjonarna konferencja dla firm. 14 XI 2023r, Poznań.

"Możliwość pozyskiwania zamówień w ramach organizacji międzynarodowych oraz w związku z bieżącą pomocą Ukrainie"

14 listopada w Poznaniu, udział dla firm bezpłatny!

SPRAWDŹ