Umowa z Ministerstwem Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu

Miło nam poinformować, że 22 kwietnia 2021 roku Wielkopolska Grupa Prawnicza podpisała umowę z Ministerstwem Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu, której przedmiotem jest „Świadczenie usług prawnych związanych z badaniem zamówień publicznych realizowanych i weryfikowanych przez Ministerstwo Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu oraz wsparcie w zakresie świadczenia usług prawnych w ramach III Perspektywy MF EOG/NMF 2014-2021 oraz Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 oraz Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2021-2027”.

Umowa jest rezultatem postępowania przetargowego przeprowadzonego przez Zamawiającego w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych.

 Osobom zaangażowanym w projekt składamy ogromne podziękowania i gratulacje!