30.11.2021

Upadłość konsumencka – szansa dla byłego przedsiębiorcy

Epidemia wirusa COVID-19 sieje wśród polskich przedsiębiorców spustoszenie już od ponad roku. Pomimo rządowych programów wsparcia, wiele branż zmaga się wielkimi problemami, zaś szczególne mocno odczuwają to mali przedsiębiorcy, nie posiadający środków pozwalających im na przetrwanie. Zeszłoroczna zmiana przepisów Ustawy Prawo Upadłościowe otworzyła pewną furtkę dla osób fizycznych prowadzących wcześniej jednoosobową działalność gospodarczą, która wielu osobom może w tej kryzysowej sytuacji pomóc ?wyjść z długów?, jakie pozostały im po wcześniej prowadzonej działalności.

ZMIANY

24 marca 2020 roku weszła w życie kompleksowa nowelizacja ustawy Prawo Upadłościowe. Całkowicie zmieniono między innymi tryb zgłaszania wierzytelności (więcej: Odnośnik do artykułu o zgłoszeniach wierzytelności) czy też przesłanki ogłoszenia upadłości.

Przed zeszłoroczną nowelizacją, Sąd przed ogłoszeniem upadłości był zobowiązany do weryfikacji tak zwanych przesłanek negatywnych ? czy konsument nie doprowadził do niewypłacalności w sposób umyślny lub rażąco niedbały oraz czy przedsiębiorca wbrew obowiązkowi nie złożył wniosku o ogłoszenie upadłości. Aktualnie przesłanki te zostały przez ustawodawcę całkowicie wyeliminowane z ustawy, co pozwala na ogłoszenie upadłości osób które wcześniej nie mogłyby skorzystać z tej drogi, lub byłaby ona dla nich zdecydowanie utrudniona. Należy wskazać, że zgodnie ze stanowiskiem wyrażonym przez Centralny Ośrodek Informacji Gospodarczej, do momentu nowelizacji ustawy w marcu 2020 roku połowa wniosków o upadłość była przez sąd oddalana ? obecnie każde zgłoszenie upadłości kończy się jej ogłoszeniem, zaś różnice wynikają z wysokości oraz okresu spłaty.

Warunki zgłoszenia wniosku o upadłość przez byłego przedsiębiorcę.

Należy pamiętać, że warunkiem skorzystania przez byłego przedsiębiorcę z możliwości upadłości konsumenckiej, jest całkowite zaprzestanie prowadzenia jednoosobowej działalności gospodarczej ? nie wystarczy więc jej zawieszenie czy też faktyczne zaprzestanie wykonywania. Pierwszym krokiem powinno być więc złożenie wniosku o wykreślenie działalności z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG). Dopiero z chwilą wykreślenia przedsiębiorcy z rejestru, otworzy się możliwość złożenia wniosku o upadłość konsumencką.

Korzyści płynące z ogłoszenia upadłości konsumenckiej przez byłego przedsiębiorcę są bardzo szerokie. Taka osoba może liczyć m.in. na oddłużenie poprzez ustalenie przez Sąd trzyletniego planu spłaty w momencie gdy działania dłużnika w okresie powstawania zadłużenia były rzetelnie tj. nie wykazał rażącego niedbalstwa lub umyślności w doprowadzeniu do niewypłacalności lub jej zwiększeniu. Oprócz tego, dłużnik który jest trwale niezdolny do dokonywania jakichkolwiek spłat może zostać przez Sąd oddłużony poprzez umorzenie zobowiązań bez ustalania planu spłat. Inną, bardzo ważną kwestią jest sama szybkość postępowania ? upadłość konsumencka trwa o wiele krócej niż upadłość przedsiębiorstwa, zaś sama osoba fizyczna może liczyć na ochronę, w związku z czym nie zostanie pozbawiona środków do życia czy też dachu nad głową.

Autor artykułu:

WGP

Szukasz porady prawnej?

Zapraszamy do kontaktu!
Kredyty frankowe - Waloryzacja - Prawo zamówień publicznych - Zamówienia międzynarodowe - Projekty unijne